top of page

MENEDŻER NA NOWE CZASY

Data webinaru:                            27 maja 2020

Czas trwania:                                1 dzień - webinar do 60 min

Cena uczestnictwa:                 darmowe

Forma:                                                wykład interaktywny

Opis szkolenia:

Webinar przeznaczony jest dla menedżerów, osób z działów HR, HR Biznes Partnerów, którzy wspierają pracowników w rozwoju. Jego celem jest przedyskutowanie aktualnej sytuacji kadry zarządzającej i wyzwań, które przed nią stoją w obecnej i najbliższej rzeczywistości. Dopasowania zadań i funkcji menedżera do nowych warunków – charakteryzujących się zachwianiem poczucia bezpieczeństwa, tym, że wiele spraw oczywistych przestało takimi być, oraz coraz bardziej widoczną obecnością nowego pokolenia na rynku pracy i tym, że praca zdalna na dobre zagości w wielu firmach.

Program szkolenia:

 • Realizacja dotychczasowych i nowych zadań i funkcji menedżerskich w kontekście epidemii, zmiany pokoleniowej i zwiększenia ilości pracy zdalnej.

 • Przekazywanie informacji w sytuacji chaosu informacyjnego, zagrożenia i nieufności.

 • Budowanie zaangażowania i utrzymywanie motywacji w sytuacji silnych emocji i zachwianego poczucia bezpieczeństwa.

 • Rozwijanie umiejętności indywidualnego docierania do każdego członka zespołu - dostrzegania i rozumienia różnic indywidualnych (m.in. emocji, potrzeb, stylu zachowań).

 • Rozwijanie i usamodzielnianie pracowników, zwłaszcza tych z młodego pokolenia i pracujących zdalnie.

 • Budowanie zespołów i wspieranie współpracy w sytuacji niepewności, w zespołach rozproszonych i wielopokoleniowych.

Korzyści:

 

 • Poznanie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania ludzi w sytuacji niepewności i spadku poczucia bezpieczeństwa w kontekście funkcjonowania w organizacjach.

 • Okazja do weryfikacji dotychczasowego stylu zarządzania.

 • Poznanie i zrozumienie potrzeb menedżerów i pracowników w kontekście nowej sytuacji.

 • Możliwość przyjrzenia się klasycznym kompetencjom menedżerskim i przedyskutowanie możliwości wykorzystania ich w nowym kontekście.

 • Przyjrzenie się wyzwaniom stojącym obecnie przed menedżerami.

 • Określenie własnych zasobów i obszarów do rozwoju jako menedżera w nowych czasach.

Trenerzy prowadzący:

pion_Czachowska_Kinga.png

Kinga Czachowska

Prowadzi projekty doradcze, szkolenia dla kadry zarządzającej oraz coachingi indywidualne dla wyższej kadry menedżerskiej. We współpracy z organizacjami stosuje podejście systemowe i procesowe. Realizuje szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i rozwoju kompetencji menedżerskich, podczas których łączy metody warsztatowe, treningowe i coachingowe. Wykorzystuje też swoją wiedzę psychologiczną, dotyczącą budowania relacji, radzenia siebie w sytuacjach trudnych, rozpoznawania własnego typu osobowości.

pion_Wołoszyn_Beata.png

Beata Wołoszyn

Trener biznesu z 21-letnim doświadczeniem. Prowadzi zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji osobistych, menedżerskich, trenerskich oraz uczestniczy w realizacji projektów doradczych. Doświadczenie zdobywała w pracy z kierownikami średniego i wyższego szczebla, handlowcami, kluczowymi specjalistami oraz trenerami wewnętrznymi. Brała udział w projektach badawczych. Kluczowym obszarem jej specjalizacji są szkolenia z rozwijania umiejętności osobistych i menedżerskich oraz praca indywidualna: ocena kompetencji podczas Assessment Center i Development Center, analiza potencjału osobistego dzięki wykorzystaniu Extended DISC®. W trakcie współpracy z Integra Consulting Poland przeprowadziła ponad 2000 dni szkoleniowych.

bottom of page